Членство во бизнис-организации

„Орка холдинг“ е член на истакнати организации со кои ги дели истите вредности и принципи:

Размената на знаење и искуство, партнерството во соработката со овие организации „Орка холдинг“ го гледа како поттик свото работење да го поддигне на повисоко ниво. „Орка холдинг“ е член на следниве организации - Стопанска комора на Република Северна Македонија.

Партиципиент на UN Global Compact