Комуникации и корпоративен идентитет

„Орка холдинг“ од своите почетоци е компанија која отворено комуницира со јавноста, без оглед дали станува збор за деловни соработници, потрошувачи или медиуми. Веруваме дека транспарентноста е единствениот начин кој треба да се имплементира од секоја организациска единица на компанијата.

Во своето постоење компанијата има дефинирано сопствен корпоративен идентитет кој првенствено се заснова на едноставност со минималистички пристап и препознатливост.

„Орка холдинг“ во своето корпоративно портфолио ги внесува и глуварчињата (Dandelion). Едноставно, составено од бројни ѕвездовидни стебленца кои го создаваат цветот нежен како памук. Како симбол на слободното, едноставно движење потпомогнато од силината на ветрот. Како симбол на род кој брзо го шири својот код насекаде и издржува и во најтешки услови на почвата.

Старо лого

Ново лого

Старото лого на ОРКА ХОЛДИНГ Глуварчиња Новото лого на ОРКА ХОЛДИНГ

Медиумски брендови на групацијата

Вест лого Лого на 24 Здравје Лого на Македонски Спорт Вест лого Лого на Македонски Спорт